Ķirurģiskās manipulācijas

Pakalpojuma nosaukums
Cena EUR
Ambulatora operācija krusas graudu vai cistas izņemšana
105,00
Ambulatora operācija spārnveida plēves noņemšana (vienai acij)
130,00
Plakstu iegriešanās labošana (vienam plakstam)
130,00
Plakstu izgriešanās labošana (vienam plakstam)
165,00
Jaunveidojuma noņemšana (vienam plakstam)
125,00
Plakstu ādas jaunveidojuma pilnīga izņemšana un plakstu plastika (vienam plakstam)
160,00
Intravitreāla Avastin medikamentu injekcija (vienā acī) bez medikamenta cenas
110,00
Intravitreāla Avastin medikamentu injekcija (abās acīs) bez medikamenta cenas
140,00
Intravitreāla Eylea medikamentu injekcija (vienā acī) bez medikamenta cenas
110,00
Intravitreāla Eylea medikamentu injekcija (abās acīs) bez medikamenta cenas 165,00
Subtenona medikamenta injekcija (vienā acī) bez medikamenta cenas
65,00
Subtenona medikamenta injekcija (abās acīs) bez medikamenta cenas
95,00
Medikamenta implantācija (vienā acī) bez medikamenta cenas
110,00
Ķirurģiskas manipulācijas laikā paņemta materiāla nosūtīšana histoloģiskai izmeklēšanai
37,00

Ambulatorie pakalpojumi

Lāzerterapija

Ķirurģiskās operācijas

Redzes korekcija

Sazinies ar mūsu speciālistiem