Ķirurģiskās manipulācijas

Pakalpojuma nosaukums
Cena EUR
Krusas graudu vai cistas izņemšana
105,00
Spārnveida plēves noņemšana (vienai acij)
130,00
Plakstu iegriešanās labošana (vienam plakstam)
130,00
Plakstu izgriešanās labošana (vienam plakstam)
165,00
Jaunveidojuma noņemšana (vienam plakstam)
125,00
Plakstu ādas jaunveidojuma pilnīga izņemšana un plakstu plastika (vienam plakstam)
160,00
Intravitreāla medikamentu injekcija (vienā acī)
110,00
Medikamenta implantācija (vienā acī)
110,00
Ķirurģiskas manipulācijas laikā paņemta materiāla nosūtīšana histoloģiskai izmeklēšanai
15,00

Ambulatorie pakalpojumi

Lāzerterapija

Ķirurģiskās operācijas

Redzes korekcija

Sazinies ar mūsu speciālistiem